Een winwinlening als financiering, win ik daarbij?

winwinlening

Meerdere ondernemers hebben op een bepaald moment in hun carrière al eens te maken gehad met cashflowproblemen. Heel vervelend en zeker als de bank niet mee wil stappen in het verhaal. Vaak deed men dan beroep op ‘family, friends and fools’ (FFF’s). Sinds enkele jaren heeft men daar van de overheid uit een oplossing voor in het leven geroepen: de winwinlening. Een instrument om rechtstreeks aan KMO’s te lenen. 

Toepassingsgebied

Een winwinlening is een lening die een natuurlijk persoon kan ontlenen aan KMO’s, eenmanszaken en vrije beroepers die een economische activiteit uitoefenen en in Vlaanderen gevestigd zijn. De kredietgever is een natuurlijk persoon die buiten het kader van een beroepsactiviteit handelt.  Er zijn wel specifieke voorwaarden aan gekoppeld. Zo mag je niet lenen aan huwelijkspartners, wettelijk samenwonende partners, vennootschappen waarin je zelf, jouw huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner een bestuurdersmandaat of een gelijkaardig functie in uitoefent of aan vennootschappen waar jijzelf, jouw huwelijkspartner of jouw wettelijk samenwonende partner rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 5% van de aandelen of stemrechten van in handen heeft.

Kenmerken van de lening

De kredietnemer kan maximaal 300.000,00 EUR een winwinleningen ontvangen. Dit van verschillende personen, omdat je per persoon slechts voor 75.000,00 EUR aan leningen mag geven. De leningen is een achtergestelde lening met een looptijd tussen de vijf en tien jaar aan een rentevoet van maximaal 1,75% en minimaal 0,875% (2021). De terugbetaling van de lening kan zowel maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks als eenmalig op de laatste vervaldag gebeuren. Indien de ontlener niet meer terug kan betalen, wordt de schuld terugbetaald via een éénmalig belastingkrediet ten bedrage van 30% van het ontleende bedrag. Voor de leningen afgesloten tussen 15 maart 2020 en 31 december 2021 zelfs 40%.

Wat zijn de voordelen?

In de eerste plaats help je een ondernemer aan cash voor diens handelsactiviteit. Daarnaast zijn er echter nog enkele andere voordelen:

  1. Intrest voor de ontlener (mits inhouding van 30% roerende voorheffing)
  2. Een gewaarborgde schuld voor 30% van het ontleende bedrag via een eenmalig belastingkrediet (40% voor leningen afgesloten tussen 15 maart 2020 en 31 december 2021)
  3. Een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het gemiddelde van het ontleende bedrag (de bedragen op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar)

 

Meer informatie? Wij helpen je graag verder.