eStox, het onmisbaar elektronisch effectenregister: ook voor uw onderneming?

eStox

Elke ondernemer weet dat een effectenregister een onmisbaar instrument is voor zijn onderneming. Zeker wanneer bestuurders of aandeelhouders worden bijeengeroepen: voor algemene vergaderingen, voor statutenwijzigingen, voor kapitaalverhogingen ed. meer.

 

Onder het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) mogen nog slechts twee vormen van effecten in België worden uitgegeven: effecten op naam en gedematerialiseerde effecten. Een effectenregister moet bijgehouden worden, wanneer effecten op naam zijn uitgegeven. Aandelen op naam zijn de bekendste.  

Het aandelenregister mag de vorm aannemen van een papieren boek dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Het bestuursorgaan mag echter ook beslissen om het register aan te houden in elektronische vorm (BV art 5:24 WVV). Hiervoor kan u de eStox applicatie gebruiken. Dit heeft een tal van voordelen. We zetten deze graag voor u op een rijtje:

  • 100% online/digitaal

Het online effectenregister kan gelijk wanneer en op gelijk welk moment geraadpleegd worden. Papieren effectenregisters gaan wel eens verloren. Het elektronisch effectenregister helpt discussies vermijden.

  • Betrouwbare gegevens

Gegevens opgenomen in papieren effectenregisters zijn niet altijd up-to-date. Met eStox staan notarissen, accountants en belastingadviseurs in voor een correcte registratie van de gegevens. Bij de oprichting van uw onderneming, een statutenwijziging, overdracht van aandelen, kapitaalverhoging ed. kunnen zij zorgen voor een correcte registratie van de aangeleverde gegevens.

  • Gebruiksgemak

eStox vereenvoudigt het bijeenroepen van de aandeelhouders voor de algemene vergadering. Een aandeel kan meerdere stemrechten omvatten. Het beheer van deze verschillende rechten kan eenvoudig via eStox.

  • Discretie gegarandeerd

Accountants, belastingadviseurs en notarissen zijn gebonden door het beroepsgeheim. Zij houden het eStox register up to date. Bestuurders en effectenhouders van ondernemingen kunnen het online effectenregister consulteren. Zij kunnen via eID of via Itsme inloggen om vervolgens een kopie te downloaden én de inschrijvingen in het UBO-register bekijken.

  • Rechtstreekse link tussen eStox en het UBO-register

Ondertussen kent elke onderneming, vereniging, maatschap het UBO-register. Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. Wanneer de automatische verwerking aanstaat binnen eStox, worden alle wijzigingen van aandeelhouders met een UBO-verplichting direct geregistreerd in het UBO-register. Bovendien kan de jaarlijkse herbevestiging ook via eStox lopen en geldt een UBO-inschrijving via de applicatie als bewijsstuk.

 

U merkt dat eStox tal van voordelen heeft die de administratieve verplichtingen kunnen vereenvoudigen. (Bron: www.estox.be)

Heeft u hier nog vragen over, aarzel dan niet één van onze consultants te contacteren.