Mobilisatie van vrijgestelde reserves

Mobilisatie van vrijgestelde reserves

Sommige belastingvrije reserves die aangelegd werden vóór 1 januari 2017 kan je in aanslagjaar 2021 (boekjaar vangt ten vroegste aan op 1 januari 2020) en aanslagjaar 2022 (boekjaar vangt ten vroegste aan op 1 januari 2021) tegen 15% overdragen naar de belaste reserves.  Dit tarief van 15% kan zelfs dalen naar 10% als je opnieuw investeert in welbepaalde activa.

Er wordt voor de aanslagjaren 2021 en 2022 voorzien in de mogelijkheid tot vrijwillige belasting van welbepaalde vrijgestelde reserves welke uiterlijk aangelegd werden voor 1 januari 2017.

Op een belastingvrije reserve zal ooit een normale belasting geheven worden, aan het tarief van de vennootschapsbelasting.  Dit kan op het ogenblik dat: 

  • de belastingvrije reserve overgedragen wordt naar de belastbare reserves;
  • de reserve uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders;
  • de vennootschap ontbonden en vereffend wordt.

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft echter een tijdelijk gunstregime opgenomen om bepaalde belastingvrije reserves te mobiliseren. De belastbare opneming van deze belastingvrije reserves kan nu tijdelijk aan een afzonderlijk tarief van 15%.  Zonder dat je verplicht bent om deze uit te keren aan de aandeelhouders.  Een omvorming van belastingvrije reserves naar beschikbare (belastbare) reserves is voldoende. 

A once-in-a-lifetime opportunity

Er is een bijkomend verlaagd tarief van 10% wanneer je de opneming uit de belastingvrije reserves aanwendt om te investeren in afschrijfbare immateriële en/of materiële vaste activa.

De activa mogen geen personenwagens zijn, lichte vrachtwagens of auto’s voor dubbel gebruik alsook geen activa die gebruikt worden als herbelegging voor gespreide meerwaarden.

Naast dit verlaagd tarief van 10% heeft deze bijkomende investering en mobilisatie van vrijgestelde reserves extra voordelen:

  • De investeringen kunnen in aanmerking komen voor de investeringsaftrek aan 25%;
  • De vrijgestelde reserves kunnen als een beschikbare liquidatiereserve aangelegd worden.

De mobilisatie van de vrijgestelde reserves zullen steeds daadwerkelijk belast worden.  Er zijn geen fiscale aftrekken mogelijk, geen verrekening van voorheffingen, FBB noch belastingkredieten.  

De afzonderlijke heffing aan 15% of 10% zal met andere woorden een minimale belastingschuld zijn.  Beschikbare aftrekken zoals overgedragen verliezen, DBI-aftrek, notionele intrestaftrek ed kunnen niet aangewend worden.  Bovendien is ook de verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen van toepassing.

Wil je meer informatie, meer details, weten welke belastingvrije reserves in aanmerking komen, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

Meer informatie? Wij helpen je graag verder.