Nieuw kadastraal inkomen voor buitenlandse onroerende goederen vanaf aanslagjaar 2022

Nieuw kadastraal inkomen voor buitenlandse onroerende goederen vanaf aanslagjaar 2022

Het Federale parlement heeft op 15 februari 2021 de wet over het toekennen van een kadastraal inkomen aan buitenlandse onroerende goederen aangenomen.

Na een terechtwijzing van het Europese Hof van Justitie, waarbij gesteld werd dat België buitenlandse onroerende goederen discrimineert door deze zwaarder te belasten, heeft het federaal parlement een wet goedgekeurd om aan buitenlandse onroerende goederen een kadastraal inkomen toe te kennen. Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) zullen onroerende goederen in binnen- en buitenland dan op dezelfde manier belast worden.

Een kadastraal inkomen is een fictief inkomen en weerspiegelt het gemiddelde netto jaarinkomen dat een eigenaar voor zijn onroerend goed zou kunnen krijgen. Dit fictieve inkomen vormt de basis voor de belasting van onroerende goederen in de personenbelasting.

Informatie over buitenlands vastgoed, aangekocht voor 1 januari 2021 kan vanaf juni 2021 aan de fiscus worden doorgegeven. Voor nieuw aangekocht buitenlands vastgoed vanaf 2021 dient u binnen 4 maanden een aangifteformulier aan te vragen.

Elke belastingplichtige die voor één januari 2021 al een buitenlands onroerend goed bezat, kan vanaf juni 2021 de aangifte die nodig is om dat kadastraal inkomen te bepalen indienen via MyMinfin of via een formulier dat je kan terugvinden op de website www.belgium.be. De aangifte kan ook aangevraagd worden per mail aan foreigncad@minfin.fed.be of per brief aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen. 

Wie een buitenlands onroerend goed aankocht vanaf één januari 2021 heeft vier maanden de tijd om een aangifte per mail aan te vragen aan foreigncad@minfin.fed.be of per brief aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen.  Voor een aankoop in januari, is dit dus voor juni. 

Wie vastgoed in het buitenland heeft, zal doorgaans minder belasting betalen.

Kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van de aanvra(a)g(en)?

Wij helpen u graag verder.