Privé-energiefactuur laten betalen door uw vennootschap: voordelig?

privé energiefactuur betalen door vennootschap

De terbeschikkingstelling van verwarming en/of elektriciteit door de werkgever aan een werknemer/bedrijfsleider vormt een loonvoordeel in natura.Dit voordeel wordt ofwel bepaald volgens een forfaitaire waardering ofwel volgens de werkelijke waarde.Voor wie geldt welke berekening?

De facturen van verwarming en/of elektriciteit worden niet meer privé betaald, maar worden ten laste genomen door de werkgever/vennootschap.Dit kan een verademing zijn, nu met die hogere energieprijzen.

Tot en met 31/12/2021 was een forfaitaire waardering voor iedereen van toepassing.Er was, en is nog steeds, een verschil naargelang het statuut van de begunstigde: werknemer of bedrijfsleider/leidinggevend personeel:

VAA Inkomstenjaar 2022

Bedrijfsleider en

leidinggevend personeel

Andere werknemers

Verwarming

€ 2.130,00

€ 960,00

Elektriciteit

€ 1.060,00

€ 480,00

 

Vanaf 01/01/2022 wordt de forfaitaire waardering van deze loonvoordelen van elektriciteit en verwarming aan banden gelegd. De forfaitaire waardering is enkel nog van toepassing als de werkgever/vennootschap niet louter en alleen de privéfacturen van elektriciteit en verwarming ten laste neemt, maar ook de woning waar die facturen betrekking op hebben, gratis ter beschikking stelt.  Met andere woorden er is ook een loonvoordeel voor het privé gebruik van de woning, waarbij het niet vereist is dat je belast wordt op een VAA voor privéwoning.  Het betalen van een dusdanige huur aan uw vennootschap is ook in orde, het VAA wordt zo gelijk gesteld aan € 0,00.

Het forfait is dus niet meer mogelijk wanneer je als werknemer/bedrijfsleider zelf eigenaar bent van uw woning en uw energiefacturen laat betalen door de werkgever/vennootschap.  Het voordeel is dan gelijk aan de werkelijke waarde, gelijk aan de gefactureerde bedragen.

Is het dan nog voordelig om uw energiefacturen te laten betalen door de werkgever/vennootschap?

Door de stijgende energieprijzen kan het duurder worden dan vroeger, wanneer je geen gebruik meer kan maken van forfaitaire voordelen alle aard, doordat het meer aan personenbelasting zal kosten.  Wanneer we echter vanuit privé financieel oogpunt kijken, zal het niet duurder worden dan het betalen van de energiefacturen met privégelden.

Nog kort meegeven dat BTW op energiefacturen alleen aftrekbaar is in de mate dat er beroepsmatig gebruik is. Wordt de woning 100% privématig gebruikt, dan is er geen enkele BTW aftrek.

Verder zal de tariefverlaging naar 6% niet van toepassing zijn voor energiefacturen gericht aan de werkgever/vennootschap.  Het BTW tarief blijft dan 21% én is dus niet recupereerbaar wanneer er louter en alleen privé gebruik is van de woning.

Heeft u hier nog vragen over, aarzel dan niet één van onze consultants te contacteren.