Accountancy

Geen jaarrekening meer, wel een financiële rapportage het hele jaar door.

UNNU helpt u met het samenstellen van de jaarrekening. Bij UNNU is de jaarrekening geen jaarrekening meer. Wij spreken van een financieel rapport het hele boekjaar door.

Het financieel rapport omvat de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting daarop. We voegen er alle extra waardevolle overzichten zoals kengetallen, meerjarenoverzichten en aangifte directe belastingen aan toe.

Uw financieel rapport helpt u bij het maken van beleidsbeslissingen en het sturen van uw onderneming.

Wat we voor u kunnen doen

Begeleiding bij opmaak financieel plan
Analyse en advisering van financiële resultaten
Professionele rapportering op maat met Silverfin
Cashflowplanning
Advies en analyse van investeringen
Silverfin