Statuten vennootschap aanpassen voor 1 januari 2024

Blog UNNU

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Grondige veranderingen werden teweeggebracht.  Denk maar aan een reductie van het aantal vennootschapsvormen, kapitaalloze vennootschappen, afkortingen van de vennootschapsvormen, bestuur en besluitvorming in vennootschappen…

Iedereen weet dat dit nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat en definitief is.  Dan blijft de vraag: wanneer?  Wanneer zijn deze nieuwe regels voor uw vennootschap van toepassing?

Er is een gefaseerde invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Een overgangsregeling werd voorzien aan vennootschappen en verenigingen die al bestonden voor het nieuwe WVV, dd 01 mei 2019.

Verschillende vennootschapsregels jarenlang aanhouden is absoluut niet de bedoeling.  Het is echter evenmin realistisch om honderdduizenden vennootschappen tegelijk en op korte termijn hun statuten te laten passen aan het WVV.

Nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 01 mei 2019 vielen meteen onder het nieuwe WVV.

Vennootschappen opgericht voor 01 mei 2019 krijgen meer tijd.

  • Dwingende bepalingen gingen ‘automatisch’ in werking op 01 januari 2020.  Met andere woorden u diende hiervoor niet naar de notaris te stappen voor een statutenwijziging. De bepalingen van dwingend recht worden door de Memorie van toelichting omschreven als bepalingen over nieuwe benamingen en rechtsvormen, de regels inzake winstuitkering, de samenstelling, werking en aansprakelijkheid van bestuursorganen en de regels inzake vereffening.
  • U krijgt tijd tot 31 december 2023 om de statutenwijziging door te voeren, tenzij je ervoor kiest om voor 2024 enige statutenwijziging door te voeren.  Bij dit laatste dien je alle andere bepalingen in uw statuten aan te passen aan het WVV.
  • Vennootschappen met een rechtsvorm die verdwenen is binnen het WVV en zelf geen omvorming doen naar een overblijvende rechtsvorm, worden op 01 januari 2024 automatisch omgezet naar de dichtst aanleunende rechtsvorm.  Als u bestuurder bent van dergelijke vennootschap ben je verplicht om binnen de 6 maanden, voor 30 juni 2024, de algemene vergadering bijeen te roepen om de statuten aan te passen aan de nieuwe rechtsvorm.  Doet u dit niet of laattijdig, dan bent u als bestuurder persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of een derde daardoor lijdt.

Je moet niet wachten tot 2024 om je statuten om te vormen en te genieten van het WVV. 

Het WVV zorgt voor meer flexibiliteit.  De nieuwe bepalingen zijn veelal van toepassing indien de statuten niets anders bepalen.  De statuten kunnen m.a.w. afwijken.  Daarnaast zijn er een aantal opportuniteiten binnen het WVV, o.a. meervoudig stemrecht, uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar, NV bestuurd door één bestuurder…

Pas je statuten tijdig aan.  Overweeg wanneer de omvorming naar het WVV voor jou het best uitkomt, wetende dat honderdduizenden vennootschappen en verenigingen een statutenwijziging dienen door te voeren voor 01 januari 2024.

 

Heb je vragen over deze nieuwe regelgeving?

Wij helpen u graag verder.