Vanaf 1 juli een OSS-aangifte voor webverkopen

OSS-aangifte voor e-commerce

In België gevestigde ondernemingen die telecommunicatie-, elektronische- of radio- en televisieomroepdiensten verrichten aan niet btw-plichtigen in andere Europese lidstaten, zijn ertoe gehouden btw af te dragen in het land van verkoop.  Om deze btw aan te geven en te betalen, is daar momenteel nog een MOSS-aangifte (Mini One Stop Shop) voor.  Vanaf 1 juli 2021 worden deze diensten uitgebreid naar de volledige e-commerce en wordt deze aangifte omgevormd naar een OSS-aangifte (One Stop Shop). 

Vanaf 1 juli 2021 wordt de MOSS-aangifte omgevormd naar een OSS-aangifte. De btw-plicht geldt dan voor alle digitale diensten en afstandsverkopen van goederen die verkocht worden aan niet btw-plichtige klanten in andere EU-lidstaten. 

Drempelwaarde

Wanneer je bovengenoemde diensten aan niet btw-plichtige klanten in andere EU-lidstaten verkoopt, dan ben je er in principe toe gehouden u te registreren in het land van verkoop om daar de btw aan te geven en af te dragen. Om deze administratie te vereenvoudigen, kan je dit momenteel doen via een MOSS-aangifte. Concreet ga je uzelf in België registreren om Moss-aangiftes in te dienen en ga je met één aangifte de verschuldigde btw van uw verkopen in de verschillende EU lidstaten aangeven en betalen. De overheid gaat dan zelf de btw over de verschillende landen van verkoop verdelen. 

Ben je in België gevestigd en verkoop je voor minder dan 10.000,00 EUR online aan B2C-klanten in andere Europese lidstaten, dan ben je niet verplicht om MOSS-aangiftes in te dienen. Je mag dan gewoon Belgische btw aanrekenen. Overschrijdt de totale verkoopwaarde van voormelde diensten aan Europese particulieren wel deze waarde van 10.000,00 EUR, dan ben je verplicht btw af te dragen in het land van de verbuiker en bijgevolg een MOSS-aangifte in te dienen.

OSS-aangifte

Vanaf 1 juli 2021 wordt de MOSS-aangifte omgevormd naar een OSS-aangifte. De btw-plicht geldt dan voor alle digitale diensten en afstandsverkopen van goederen die verkocht worden aan niet btw-plichtige klanten in andere EU-lidstaten. Omdat de lokale drempels wegvallen,  ben je in principe btw verschuldigd in de lidstaat van verkoop vanaf de eerste euro die je daar verkoopt. Echter blijft er voor Europese micro-ondernemingen een globale drempel van 10.000,00 EUR gelden, waardoor je pas verplicht bent een OSS-aangifte in te dienen wanneer uw totale verkopen in andere lidstaten deze waarde overschrijden.

 

Heb je vragen over deze nieuwe regelgeving?

Wij helpen u graag verder.