Vervanging btw-attest 6%

btw-attest 6%

Sinds 1 januari is het niet langer nodig een btw-attest te laten ondertekenen door uw klant om gebruik te kunnen maken van het tarief van 6%. 

Dit attest wordt vervangen door een verklaring op de factuur.  Deze wijziging treedt in werking vanaf 01/01/2022 maar u krijgt tot 30/06/2022 de tijd om de nodige administratieve aanpassingen te doen.

Onderstaande melding dient u op uw factuur te vermelden:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer”. 

Het is bijgevolg aan de klant om het toegepaste tarief te betwisten.

De voorwaarden om het tarief van 6% toe te mogen passen blijven ongewijzigd*:

  • Werken in onroerende staat
  • Woning ouder dan 10 jaar
  • Hoofdzakelijk bestemd voor bewoning
  • Gefactureerd aan de eindgebruiker

* Ook sloop en wederopbouw kunnen hiervoor in aanmerking komen, maar daar zijn specifieke voorwaarden aan verbonden.

 

Heeft u hierover nog vragen? Onze consultants helpen je graag verder!